NÁŠ PRÍBEH

V lete v roku 1990 vznikla myšlienka začať podnikať v oblasti pekárstva.Po založení spol. s.r.o. a vybavení finančných záležitostí sme pristúpili k samotnému budovaniu výrobných priestorov.Voľba padla na Rovinku nakoľko je situovaná mimo Bratislavy, no v jej blízkosti.Taktiež jej okolie je bohaté na odbytové miesta.

Výrobné priestory sme vybudovali v prízemí kultúrneho domu v Rovinke.Samotné budovanie výroby bolo sprevádzané množstvom technických problémov.Už v tej dobe sme v oblasti technológií spolupracovali s firmou TECHNOPEK, no hlavne zápal pre vec rozhodol o tom, že sme stihli spustiť prevádzku pred Vianočnými sviatkami 1990.

Kvalita našich výrobkov už na počiatku rozhodla o tom, že počet našich zákazníkov neustále rástol.Toto nám dokazovalo, že sme sa rozhodli správne zvoliť predmet podnikania.

Základný sortiment našej výroby od začiatku až po súčasnosť bol biely a tmavý chlieb a biele pečivo.Ostatné výrobky sme začali vyrábať až po rozrastený firmy.

Postupne s rozvojom výroby sme začali budovať aj svoje predajne.V roku 2004 sme sa dozvedeli, že priestory v Rovinke musíme opustiť a tak sme začali hľadať nové priestory pre našu pekáreň. Po mnohých hľadaniach a sklamaniach sa nám podarilo zabespečiť vhodné priestory pre novú výrobu a to v Dunajskej Lužnej

Keď sme preberali priestory po pekárni Dunajskej Lužnej a to nám umožnilo rozšíriť sortiment výroby o klasické sladké pečivo / vianočka / moravské koláče / záviny , no aj iné výrobky pagáče / špeciálne chleby / lístkove produkty /.

Nezanedbateľným faktom je aj vytvorenie pracovných miest v Rovinke, Dunajskej Lužnej a ich okolí. Jadro kolektívu tvoria pracovníci zamestnaný vo firme od počiatku a ďalšia skupina pracujúcich v pekárni 10-15 rokov. Ostatní pracovníci sú kratšie, pre častú výmenu, nakoľko nie každý dokáže pracovať v pekárni, je to práca náročná fyzicky, psychicky a aj časovo.

Ocenenia a certifikáty

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov nám udelil dekrét za používanie
označenia „Veľmi dobrý chlieb 2014 – Chlieb Kráľovský“ v súťaži DANUBIUS GASTRO 2014

Rada Slovenského pekárstva a cukrárstva nám udelil diplom za „Vynikajúci nový pekárenský výrobok
Višňový a Malinový koláč“ pre rok 2013

Rada Slovenského pekárstva a cukrárstva nám udelil diplom za „Chlieb vynikajúcej kvality“ z remeselnej
výrobky pre rok 2013 – Chlieb Ľanový 750g